WK Afstanden Zuid-Korea en Olympische WInterspelen